ROACH CEMETERY #2
Trigg County, KY 

Roach             Porter,  no stone
Roach             * Jordan, died 1910, no stone
Roach             Rebecca Rushing, wife of Jordan, no stone
Baker             Ida Roach, no stone
 


©BETWEEN THE RIVERS